Боржник (як фізична так і юридична особа) ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ допускати в установленому законом порядку виконавця до житла та іншого володіння, приміщень і сховищ, що належать йому або якими він користується, для проведення виконавчих дій.

Закон України “Про виконавче провадження”

пункт 2 частини 5 статті 19:

Боржник зобов’язаний допускати в установленому законом порядку виконавця до житла та іншого володіння, приміщень і сховищ, що належать йому або якими він користується, для проведення виконавчих дій.

У разі якщо боржник не надав допуск до житла та іншого володіння, приміщень і сховищ, що належать йому або якими він користується, приватний виконавець, так само як і державний, відповідно до норм Закону України “Про виконавче провадження”, має право ПРИМУСОВО входити:

  • на територію (на земельні ділянки, до приміщень, сховищ) юридичних осіб – БЕЗПЕРЕШКОДНО без будь-яких додаткових документів, за пред’явленням посвідчення приватного виконавця;
  • на територію (до житла чи іншого володіння, на земельні ділянки, до приміщень, сховищ) фізичних осіб, особи, в якої перебуває майно боржника чи майно та кошти, належні боржникові від інших осіб – за наявності вмотивованого рішення суду про примусове проникнення до житла чи іншого володіння фізичної особи.

Закон України “Про виконавче провадження”

пункт 4 частини 3 статті 18:

за наявності вмотивованого рішення суду про примусове проникнення до житла чи іншого володіння фізичної особи безперешкодно входити на земельні ділянки, до житлових та інших приміщень боржника – фізичної особи, особи, в якої перебуває майно боржника чи майно та кошти, належні боржникові від інших осіб, проводити в них огляд, у разі потреби примусово відкривати їх в установленому порядку із залученням працівників поліції, опечатувати такі приміщення, арештовувати, опечатувати та вилучати належне боржникові майно, яке там перебуває та на яке згідно із законом можливо звернути стягнення. Примусове проникнення на земельні ділянки, до житлових та інших приміщень у зв’язку з примусовим виконанням рішення суду про виселення боржника та вселення стягувача і рішення про усунення перешкод у користуванні приміщенням (житлом) здійснюється виключно на підставі такого рішення суду;

пункт 5 частини 3 статті 18:

безперешкодно входити на земельні ділянки, до приміщень, сховищ, іншого володіння боржника – юридичної особи, проводити їх огляд, примусово відкривати та опечатувати їх.

Під час примусового входження (проникнення до житла), приватний виконавець має право проводити огляд відповідних приміщень, у разі потреби примусово відкривати їх в установленому порядку із залученням працівників поліції, опечатувати такі приміщення, арештовувати, опечатувати та вилучати належне боржникові майно, яке там перебуває та на яке згідно із законом можливо звернути стягнення.