Монографія «Виконавчий процес: теорія і практика. Концепції вчених з удосконалення законодавства про виконавче провадження».

У березні 2023 року вийшла в світ монографія за заг. ред. докторки юридичних наук , професорки Фурси С.Я. «Виконавчий процес: теорія і практика. Концепції вчених з удосконалення законодавства про виконавче провадження».

У монографії висловлені думки провідних вчених України щодо їх бачення сучасного стану науки про виконавчий процес, а також перспективу її розвитку та законодавства, яке регламентує виконавче провадження та ті проблеми, які мають місце із примусовим виконання рішень під час воєнного стану.

☑️В числі співавторів видання приватний виконавець к.ю.н. Авторгов А.М.

Придбати можна за посиланням нижче:

https://jurkniga.ua/vikonavchiy-protses-teoriya-i-praktika-kontseptsii-vchenikh-z-udoskonalennya-zakonodavstva-pro-vikonavche-provadzhennya/?fbclid=PAAaZ6Cc3ko-jmbPKRWB7uD87xiJOwuyRhtgF2Cmk8yAnkzhriebeDoiT2zg4