Авторгов Андрій Миколайович

приватний виконавець,
кандидат юридичних наук


Освіта.

У 1992 році вступив до Київського політехнічного інституту (нині НТУУ «КПІ»), який закінчив у 1999 році, отримавши повну вищу освіту за технічною спеціальністю.

У 1999 року вступив до Національної академії внутрішніх справ України, яку закінчив у 2003 року, отримавши другу вищу освіту за спеціальністю «правознавство», та здобув кваліфікацію юриста.

У 2006 році закінчив Київський національний університет внутрішніх справ України МВС України та здобув кваліфікацію “магістр права”.

У 2008 році захистив кандидатську дисертацію «Адміністративно-правовий статус державного виконавця» за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; на засіданні спеціалізованої вченої ради в Київському національному університеті внутрішніх справ МВС України.

У 2009 році рішенням ВАК України присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук.

Трудова діяльність.

Стаж роботи у галузі права з 1999 року.

В 1999 – 2001 р.р. працював на посаді державного виконавця та старшого державного виконавця відділу державної виконавчої служби Ленінградського районного управління юстиції у м. Києві.

В 2001 – 2002 р.р. працював помічником адвоката.

У 2003 році отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

З 2003 по 2017 рік адвокат, партнер юридичної фірми «Агентство з питань боргів та банкрутства».

В 2016-2017 роках- національний експерт Проекту ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні».

В травні 2017 року успішно склав кваліфікаційний іспит приватного виконавця, набравши 97,5 балів зі 100 можливих.

З серпня 2017 внесений до реєстру приватних виконавців, та здійснює діяльність приватного виконавця.

Публіцистична та громадська діяльність.

Співавтор збірника «Законодавство про банкрутство. Збірник нормативних матеріалів та аналітичних статей. – Київ: Юстініан. 2003».

Автор численних наукових та практичних публікацій присвячених питанням судочинства, реформування державної виконавчої служби, виконавчого провадження та банкрутства.

Голова підкомітету з виконавчого провадження Комітету конкурсного права Громадської організації «Асоціація правників України».

Принципи діяльності

  • Незалежність та підкорення тільки закону.
  • Реагування на будь які спроби втручання в діяльність приватного виконавця.
  • Нетерпимість до будь яких проявів корупції в професії.